ПОСІБНИК ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЗАКУПІВЕЛЬ: ЯК ОСКАРЖУВАТИ ПОРУШЕННЯ

Можливість оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність замовників закупівель є важливим елементом публічних закупівель.

Обґрунтоване оскарження захищає права учасника закупівлі, дисциплінує замовників, сприяє більшій ефективності процесу.

УВАГА!

Вказані у цьому посібнику шаблони звернень є типовими зразками.

Слід враховувати, що будь-яке порушення під час закупівель має свої особливості. Тому кожне звернення потребує ретельної юридичної підготовки в залежності від особливостей кожної конкретної ситуації.

Алгоритм оскарження є рекомендованим.
Типи оскаржень залежать від типу ймовірного порушення, від статусу скаржника, від органу, куди подається скарга, заява.
Типи звернень
 • Скарга на умови у ТД
 • Вимога (Звернення) замовнику
 • Скарги на рішення, дії чи бездіяльність замовника
 • Заява
Основні органи оскарження
 • Замовник
 • Державна аудиторська служба (ДАСУ)
 • Антимонопольний комітет України (АМКУ)
Дискримінація учасників
Замовники встановлюють у документації вимоги, які штучно звужують коло можливих учасників. Такі вимоги можуть бути різними: точна назва виробника товару, вимоги наявності співпраці з замовником чи певними замовниками, дуже деталізовані вимоги до аналогічного договору, необґрунтовані вимоги до наявного обладнання, кількості працівників, великого досвіду роботи тощо.
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
 • Порушення принципу недискримінації учасників та рівного ставлення до них (стаття 3 ЗУ «Про публічні закупівлі»);
 • ТД не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (стаття 22 ЗУ «Про публічні закупівлі»).
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Приклад 1
Замовник у тендерній документації (ТД) вимагав від учасника підтвердити відповідність кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід». Для цього учасник повинен був подати копії трудових книжок. АМКУ за скаргою учасника визнав таку вимогу дискримінаційною, бо це обмежує право участі у закупівлі тим учасникам, у яких працівники залучені не за трудовими, а за цивільно-правовими договорами.

Приклад 2
Замовник у ТД вимагав підтвердити досвід організації харчування тільки в загальноосвітніх навчальних закладах. АМКУ за скаргою учасника визнав таку вимогу дискримінаційною, бо це обмежує право участі у закупівлі тим учасникам, які мають досвід організації харчування лише в дитячих садочках. Адже дитячий садочок є дошкільним, а не загальноосвітнім закладом.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Скарга на умови тендерної документації .
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Будь-який потенцій учасник закупівлі, права якого обмежуються внаслідок дискримінаційних вимог.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
До Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Порядок подачі скарг регламентовано у статті 18 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Такі скарги в АМКУ можна подавати тільки під час проведення
«надпорогових» процедур закупівель, тобто очікуваною вартістю понад 200 тис. грн для закупівлі товарів і послуг, 1,5 млн грн - для закупівлі робіт.

Скаржнику необхідно бути зареєстрованим на електронному закупівельному майданчику. Скарга подається у формі електронного документа через електронну систему закупівель з особистого кабінету учасника. В особистому кабінеті на електронному майданчику необхідно зайти в оголошення про проведення закупівлі та натиснути на кнопку "Подати скаргу". Електронні майданчики мають свої власні детальні інструкції, у тому числі яким чином подати скаргу.
Учасник:
Який строк подачі скарги?
ЦПК:
Скарга в АМКУ на умови ТД подається на етапі подання тендерних пропозицій - з моменту оприлюднення оголошення про закупівлю, але не пізніше ніж за чотири (включно) дні до дати, установленої для кінцевої дати подання тендерних пропозицій.

Всі інші скарги в АМКУ (на рішення, дії і бездіяльність замовника) подаються протягом 10 календарних днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, встановлена Постановою Кабінету Міністрів України, через електронну систему закупівель в день подання скарги, після чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом зі скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

У разі оскарження умов тендерної документації розмір плати становить 0,3% від очікуваної вартості закупівлі, але неменше 2 тис. грн та не більше 85 тис. грн.

Рахунки для подання скарг містяться за посиланням.

NB! Скарга внесена до реєстру скарг вже не може бути відкликана. У разі задоволення скарги, плата за неї повертається.

До скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf-формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника. Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

Інформацію у скарзі необхідно подавати структуровано та лаконічно, з обґрунтуванням, у чому саме має місце порушення законодавства, та з посиланням на законодавство. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.
Скарга обов'язково повинна містити таку інформацію:
 • найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
  1
 • ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження;
  2
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
  3
 • обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
  4
 • вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.
  5
Учасник:
Який строк розгляду скарги?
ЦПК:
Строк розгляду скарги АМКУ становить 10 робочих днів з дати початку розгляду, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днів. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються на засіданні постійно діючої адміністративної колегії (колегій) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Скаржник та замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі охочі можуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Резолютивна частина рішення, прийнятого органом оскарження, проголошується прилюдно.

Зверніть увагу, що у випадку виявлення у ТД дискримінацінйих вимог для початку доцільно подати замовнику Вимогу (описано у наступному розділі). А у разі її відхилення– вже подавати скаргу до АМКУ.
Разом з тим, при закупівлях послуг з організації шкільного харчування слід враховувати певні моменти, які не можуть бути визнані дискримінаційними, оскільки замовники таких послуг повинні неухильно дотримуватись вимог встановленого законодавством порядку надання послуг з харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах тощо.

Відтак, не можуть бути визнані дискримінаційними, зокрема, вимоги до учасника про:
 • наявність (володіння, користування тощо) складських приміщень для зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини;
 • наявність медичних карток у працівників;
 • наявність холодильного обладнання, а також наявності функціональних стелажів у місцях зберігання товарів;
 • наявність свідоцтв якості, походження продуктів харчування.
 • наявність холодильного автотранспорту, яким учасник перевозитиме харчові продукти;
Скарга в АМКУ щодо дискримінації у ТД
Інші порушення тендерної документації
Відомості, які повинні бути у ТД чітко зазначені у статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі». У разі неоприлюднення замовником вказаних відомостей, має місце порушення вимог до ТД.

Також поширеними є випадки неоднозначності чи суперечності викладеної замовником інформації, посилання на застарілі нормативно-правові акти тощо. Такі випадки потребують звернення із запитанням/уточненням до замовника.
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
Порушення вимог статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі».
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
ТД на постачання продуктів харчування містила вимогу надання учасниками висновку від управління Держпродспоживслужби про реєстрацію потужностей. Скаржник за цією закупівлею зазначив, що він не може надати документи, що їх вимагав замовник. Адже від 01.01.2017 управління Держпродспоживслужби не видає висновки, а надсилає електронне повідомлення про реєстрацію таких потужностей.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Вимога (Звернення) замовнику.
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Може бути як учасник , так і не учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
До Замовника.

Порядок подачі вимог (звернень) у «надпорогових» закупівлях регламентовано у статті 24 ЗУ «Про публічні закупівлі», а спрощених - ч.7 ст. 14.

Фізична/юридична особа має право звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо ТД або з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.

Такі вимоги (звернення) автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася.
Учасник:
Який строк подачі скарги?
ЦПК:
Не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання ТП.

Учасник:
Який строк розгляду скарги?
ЦПК:
Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення вимоги (звернення) надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

Вимога (звернення) до замовника подається у довільній формі. Однак у вимозі варто чітко зазначити суть порушення замовника із посиланням на норми законодавства, яке порушується, а також зазначити саму вимогу про усунення такого порушення.

NB! Подача вимоги (звернення) безкоштовне.

У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.

Таку вимогу доцільно подавати і у випадку виявлення у ТД дискримінацінйих вимог. А у разі її відхилення замовником – вже оскаржувати до АМКУ.

Більше інформації про скаргу в АМКУ наведено у розділі 1.

NB! За несвоєчасне надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту ТД та у разі, якщо ТД складена не у відповідності із вимогами закону, замовнику загрожує штраф у розмірі 1700 грн. (ст. 164-14 КУпАП).
Вибірковість
Порушення учасників тендерів по-різному оцінюються замовниками. Тобто вони відхиляють за порушення тендерної пропозиції (ТП) «непотрібних» учасників та визначають переможцями «потрібних», незалежно від недоліків їх ТП.

Таке порушення має місце, якщо після аналізу ТП переможця Ви виявили, що у нього теж наявні помилки. Це можуть бути як такі ж помилки, через які відхилили Вашу /інших учасників ТП, або інші помилки, які теж повинні були бути підставою для відхилення ТП переможця.
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
Відповідно до статті 31 ЗУ «Про публічні закупівлі», пропозиція, яка не відповідає умовам тендерної документації, має бути відхилена Замовником (якщо не застосовано норму 24 години на виправлення помилки). Таким чином, якщо у пропозиціях усіх учасників тендеру є недоліки, Замовник має відхилити всі пропозиції, а не обирати серед них «бажаного» переможця.
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Приклад 1
Замовник капітального ремонту парку відхилив усі дешевші пропозиції через невірний формат файлів ТП. Однак у фірми-переможця був аналогічний формат.

Приклад 2
Замовник не відхилив ТП переможця, який надав замість своєї банківської гарантії гарантію від свого конкурента.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Скарги на бездіяльність замовника.
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Реальний учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
Антимонопольний комітет, факультативно – Замовник, ДАСУ.
Учасник:
Який строк подачі скарги?
ЦПК:
Скарга в АМКУ на рішення, дії і бездіяльність замовника подається протягом 10 календарних днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Якщо Вашу пропозицію було відхилено через помилку у тендерній пропозиції, а саме помилку у кваліфікаційних документах, які передбачені статтею 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» або щодо підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, не зайвим буде з'ясувати у Замовника, чому він не надав Вам 24 години на виправлення такої помилки згідно положень частини 16 статті 29 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Замовник може відповісти, що розміщення такого повідомлення є його правом, а не обов'язком. Однак не надання Вам такої можливості є ознакою упередженого ставлення до Вас. Якщо Ваша пропозиція була значно дешевшою за пропозицію переможця, можна й говорити про порушення замовником принципу економії бюджетних коштів, про що також слід вказати у заяві.
Учасник:
Яка вартість оскарження?
ЦПК:
У разі оскарження рішень, дій, бездіяльності замовника розмір плати становить 0,6% від очікуваної вартості закупівлі, але неменше 3 тис. грн та не більше 170 тис. грн.

NB! За невідхилення ТП, які підлягали відхиленню, замовнику загрожує штраф від 25 500 до 51 000 гривень (ст. 164-14 КУпАП).

Більше інформації про скаргу в АМКУ наведено у розділі 1.

ЗАЯВИ ДО ЗАМОВНИКА ЩОДО НЕ НАДАННЯ 24 ГОД
СКАРГа В АМКУ ЩОДО НЕПРАВОМІРНОГО ОБРАННЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ (НЕВІДХИЛЕННЯ ТП З ПОРУШЕННЯМИ)
ЗАЯВа В ДАСУ ЩОДО НЕВІДХИЛЕННЯ ТП З ПОРУШЕННЯМИ
Неправомірне відхилення тендерної пропозиції
Замовником неправомірно відхилено Вашу ТП, тобто за надуманими підставами, які не вимагались тендерною документацією, або за порушення, якого у насправді не було.

Такі порушення замовника у тому числі мають місце, коли замовник у ТД не чітко визначив бажані ним технічні умови до предмету закупівлі.
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
Виключний перелік підстав для відхилення ТП визначається у ТД відповідно до положень ЗУ «Про публічні закупівлі». Замовник не має права відхиляти ТП з підстав, які чітко не зазначені у ТД.
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Приклад 1
На тендері з організації послуг їдалень замовник відхилив ТП учасника через те, що цим учасником пропонувалось надавати послуги приготування їжі на газових плитах, а не на електричних, зазначивши, що харчоблоки закладів замовника оснащені лише електроплитами. Однак, у ТД замовником не було зазначено ніяк вимог щодо типу плит в учасника. АМКУ задовольнив скаргу відхиленого учасника.

Приклад 2
Замовник відхилив ТП учасника у зв'язку з ненаданням ним доказів повного належного виконання аналогічного договору – актів приймання-передачі товару, відгуку покупця, податкових накладних тощо. Однак у ТД була вимога надання копії аналогічного договору, і не було вимог щодо надання документів, що підтверджують повне виконання такого договору.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Скарги на дії замовника.
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Реальний учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
Антимонопольний комітет України.
Учасник:
Який строк подачі скарги?
ЦПК:
Скарга подається протягом 10 календарних днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.
Учасник:
Яка вартість оскарження?
ЦПК:
У разі оскарження рішень, дій, бездіяльності замовника розмір плати становить 0,6% від очікуваної вартості закупівлі, але неменше 3 тис. грн та не більше 170 тис. грн.

NB! За безпідставне відхилення ТП – замовнику загрожує штраф від 25 500 до 51 000 гривень.

Більше інформації про скаргу в АМКУ наведено у розділі 1.
СКАРГа В АМКУ ЩОДО НЕПРАВОМІРНОГО ВІДХИЛЕННЯ ТП
Незастосування замовником відкритих торгів/спрощеної закупівлі
Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

Є 2 типи процедури відкритих торгів:

 • відкриті торги (так звані "українські"), коли очікувана вартість становить 200 тис. грн і більше для закупівлі товарів і послуг, 1,5 млн грн більше для закупівлі робіт;
 • відкриті торги з публікацією англійською мовою (так звані "європейські"), коли очікувана вартість становить 133 тис. євро і більше для закупівлі товарів і послуг, 5150 тис. євро і більше для закупівлі робіт. У такому разі для допуску учасників до аукціону замовником проводиться попередня кваліфікація їх ТП.
У разі, якщо очікувана вартість становить від 50 тис. грн до 200 тис. грн для закупівлі товарів і послуг, до 1,5 млн грн для закупівлі робіт, замовник проводить спрощену закупівлю, або закупівлю з електронного каталогу (тільки для товарів).
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
Законом «Про публічні закупівлі» визначено перелік підстав, коли замовник може не проводити відкриті торги/спрощену закупівлю (ст. 3).

Однак у разі, якщо замовником на порушення вищенаведених умов не застосовано відкриті торги/спрощену закупівлю, може мати місце порушення законодавства.

До цього виду порушень можна віднести «дроблення» предмету закупівлі з однаковим CPV-кодом з метою уникнення торгів. Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону.
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Приклад 1
Замовником було проведено переговорну процедуру закупівлі з організації харчування дітей на суму 1 429 010 грн. Як обґрунтування замовник послався на п. 5 ч. 2 cт. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (у старій редакції) – потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника, і якщо заміна попереднього постачальника може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням. Разом з тим, в обґрунтуванні замовника було відсутнє будь-яке документальне підтвердження наявності умов для застосування переговорної процедури. Також переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток. Однак вказана замовником додаткова потреба закупівлі не була такою, яку замовник не міг не передбачити. У минулі роки він провів переговорні процедури аналогічних послуг. Це свідчить, що переговорна процедура закупівлі була проведена замовником не як виняток, а систематично. ДАСУ розпочало моніторинг та виявило порушення, а закупівлю було відмінено.

Приклад 2
Замовник 24.06.2020 опублікував інформацію про закупівлю без використання електронної системи продуктів харчування на суму 199000,00 грн і цього ж числа укладено договір про закупівлю. Враховуючи суму закупівлі, замовник повинен був провести конкурентну спрощену закупівлю з застосуванням електронного аукціону.

Приклад 3
28.05.2020 замовник оприлюднив 2 ідентичні спрощені закупівлі послуг їдалень на суму 134 862 грн. кожна. Тобто, загальна сума закупівлі мала скласти 269 724 грн, що вище порогової суми. Таким чином, замовник уникнув процедури відкритих торгів.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Скарги на дії замовника; заява.
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Потенційний учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
На жаль, у ДАСУ склалась неоднозначна практика при закупівлях «без використання електронної системи». У деяких таких закупівлях вони проводять моніторинг, а у інших – вважають, що не мають підстав для моніторингу, оскільки така закупівля «не є процедурою закупівлі в розумінні ЗУ «Про публічні закупівлі».

NB! За придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону – замовнику загрожує штраф від 25 500 до 51 000 гривень.
ДАСУ, Замовник
щодо ухилення від проведення відкритих торгів при «надпороговій» закупівлі (необґрунтоване проведення переговорної процедури) ;
ДАСУ
щодо ухилення від проведення відкритих торгів «надпороговій» (закупівля без використання електронної системи) – Замовник, факультативно ;
Замовник, факультативно - ДАСУ
щодо ухилення від проведення спрощених закупівель (закупівля без використання електронної системи) .
ЗАЯВа В ДАСУ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (переговорна процедура)
ЗАЯВа В ДАСУ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ (закупівля без використання електронної системи)
Перемоги пов'язаних між собою компаній, підприємців, замовника
Пов'язаність має місце, це коли:
 • Учасник - юридична особа - контролює/є під контролем іншого учасника закупівлі (має прямо чи опосередковано не менше 25% голосів у його органах керівництва);
 • Два учасника закупівлі контролюються одним не учасником (який має прямо чи опосередковано у них не менше 25% голосів у органах керівництва);
 • У двох учасників один і той ж керівник чи представник, або люди з його сім'ї;
 • Учасник контролюється уповноваженою особою чи керівником замовника торгів, або людьми з їхніх сімей;
 • Учасники-підприємці є членами однієї сім'ї.
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
За статтею 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» відхиляється тендерна пропозиція учасника, який є пов'язаною особою з іншими учасниками закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.

Порушення має місце, коли замовник не перевіряє (не хоче, не може, не знає), чи учасники торгів пов'язані між собою. У той же час, пов'язані учасники ведуть себе недобросовісно і беруть участь в одних закупівлях. Іноді замовники навіть після скарги вперто не відхиляють пропозиції пов'язаних учасників.
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Приклад 1
Замовник проводив тендер на ремонт доріг та тротуарів. На торги вийшло три учасника, під час яких переміг приватний підприємець. Однак одним із конкурентів переможця виявилася компанія, єдиним власником якої був старший брат вказаного підприємця.

Приклад 2
Замовник провів тендер на ремонт басейну в спортивній школі. На торги вийшли дві компанії. Однак 50% статутного капіталу обох учасників належало одній особі.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Скарга на бездіяльність замовника; заява.
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Реальний учасник закупівлі; не учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
Замовник; АМКУ; ДАСУ. Якщо замовник не задовольнив таку вимогу, а його аргументація не є переконливою, учасник може звернутися з скаргою до АМКУ з Скаргою на бездіяльність замовника.
Учасник:
Який строк подачі скарги?
ЦПК:
Скарги в АМКУ на рішення, дії і бездіяльність замовника подаються протягом 10 календарних днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Більше інформації про скаргу в АМКУ наведено у розділі 1.

Також можливе звернення до ДАСУ із заявою, яку може подати як реальний учасник закупівлі, так і не учасник закупівлі.

NB! За невідхилення ТП, які підлягали відхиленню – замовнику загрожує штраф від 25 500 до 51 000 гривень (ст. 164-14 КУпАП).

NB! Участь у закупівлі пов'язаних учасників є ознакою антиконкурентної змови між ними, про що слід подати скаргу з розділу 7.

NB! Подання другим пов'язаним учасником довідки, що він не є пов'язаним з іншими учасниками закупівлі, може мати ознаки підробки документів. Більше про це у розділі 9.
СКАРГа В АМКУ ЩОДО НЕВІДХИЛЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ПОВ'ЯЗАНИХ УЧАСНИКІВ
ЗАЯВа В ДАСУ ЩОДО НЕВІДХИЛЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ПОВ'ЯЗАНИХ УЧАСНИКІВ
ЗАЯВа ЗАМОВНИКУ ЩОДО НЕВІДХИЛЕННЯ НИМ ПОВ'ЯЗАНИХ УЧАСНИКІВ
Антиконкурентні узгоджені дії учасників торгів
Перед тендером учасники негласно домовляються між собою про участь на торгах та діють узгоджено під час закупівлі:
 • Спільна підготовка тендерних пропозицій (у тому числі на одному обладнанні), однакові сліди від дії технічних засобів на документах, однаково підготовлені документи, однакові помилки;
 • Як правило - не зниження учасниками ціни під час аукціону;
 • Спільна господарська діяльність між учасниками (виробник і його дилер, взаємна оренда техніки, взаємні грошово-кредитні відносини);
 • Спільні контакти (телефон, адреса, е-mail);
 • Як правило - постійно один переможець, а інший «спаринг-партнер»;
 • «Спаринг-партнер» часто не завантажує майже ніяких документів.
Такий тип порушень, де порушниками можуть бути винятково учасники, а не замовник. Винятком може бути лише наявність обґрунтованих підстав вважати замовника також учасником змови (наприклад, учасники опосередковано контролюються керівником замовника. Вказане також може бути ознакою вчинення злочину).
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
Згідно з ст.50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», обізнаність учасників про участь один одного у торгах та узгодженість ними своїх дій з метою підготовки тендерних пропозицій призводить до спотворення результатів торгів.

Тобто відсутня конкуренція, а отже, як правило, ціни пропозицій завищені.
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Замовник проводив тендер на закупівлю м'яса. Два єдиних учасники-підприємці завантажили довідки про відсутність судимості, які мали ідентичні сліди від дії технічних засобів (характерні цятки). Документи тендерної пропозиції обох учасників були створені (скановано) за допомогою однієї і тієї ж програми. Завантажені файли мали однакові дати створення, назви у полі заголовок та автор. Також учасники пропонували до поставки продукцію одного виробника, а під час інших закупівель продуктів харчування – теж продукцію одних і тих же виробників. Також учасники мали договори оренди транспортних засобів з одним орендодавцем, близьку вихідну нумерацію довідок від банку, інших установ тощо.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Заява.
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Реальний учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
АМКУ. ЗУ «Про захист економічної конкуренції» зазначає, що органи АМКУ розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за заявами, серед інших, суб'єктів господарювання, але які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права. Тому у заяві потрібно навести обґрунтування, у чому полягає порушення своїх прав.
Учасник:
Який строк розгляду скарги?
ЦПК:
Заява розглядається протягом 30 календарних днів.
Учасник:
Яка вартість оскарження?
ЦПК:
Подання заяви є безкоштовним.
ЗАЯВа В АМКУ ЩОДО ЗМОВИ
Перемога учасників з "чорного списку" Антимонопольного комітету України
У разі покарання АМКУ учасників за змову на торгах, окрім штрафу вони не мають права три роки брати участь у закупівлях. Перелік таких учасників називається «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів» або просто «чорний список» АМКУ.

Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
У п. 4 ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» сказано, що замовник зобов'язаний відхилити пропозицію, якщо учасника протягом останніх трьох років притягували до відповідальності за змови на торгах.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє ТП, якщо учасник зазначив у ТП недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з ч. 15 статті 29 цього Закону.

Ч. 15 статті 29 ЗУ «Про публічні закупівлі» надає право замовнику звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції.

Але іноді замовник не перевіряє інформацію про те, чи є учасник тендеру/спрощеної закупівлі у «чорному списку».

Також бувають випадки, коли учасник подає недостовірну довідку про те, що не притягувався протягом останніх трьох років до відповідальності за змови під час торгів (алгоритм дій наведено розділі 9).
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Переможцем закупівлі овочів та фруктів стала компанія, яка була внесена до «чорного списку» Антимонопольного комітету. Більше того, фірма подала неправдиву довідку, що не притягувала до відповідальності за змови на торгах. Після скарги до замовника договір з цією компанією було розірвано.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Звернення; заява; скарга на рішення замовника.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
ДАСУ, Замовник, АМКУ.

При підготовці скарги варто мати на увазі, що судове оскарження учасником з «чорного» списку рішення АМКУ про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції зупиняє дію такого рішення АМКУ аж до набрання чинності судового рішення. Зупинення має місце з дня порушення господарським судом провадження у справі (ч. 4 ст. 60 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»). Тобто такий учасник може продовжувати брати участь у закупівлях. Виключення лише становлять рідкісні випадки, коли у самому рішенні АМКУ чи ухвалі суду зазначено, що дія його не зупиняється.

Таким чином, навіть якщо учасник є у «чорному» списку, варто дізнатись з Єдиного реєстру судових рішень, чи не порушено провадження у господарській справі за позовом такого учасника до АМКУ.

Якщо на момент подання таким учасником ТП не було розпочато судове провадження, має місце порушення.

Іноді учасника вносять у «чорний» список вже після подання ним ТП.

Однак саме на момент оцінки його ТП замовник повинен її перевірити на дійсність та відхилити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» (у разі відсутності судового провадження).

Також іноді учасники, будучи у «чорному» списку, завантажують у ТП довідку про непритягнення, датовану до внесення їх у «чорний» список. У цьому випадку також має місце порушення, оскільки інформація про непритягнення була не актуалізована, та на момент завантаження не відповідала дійсності.

Більше інформації про скаргу в АМКУ наведено у розділі 1.

NB! За невідхилення ТП, які підлягали відхиленню – замовнику загрожує штраф від 25 500 до 51 000 гривень (ст. 164-14 КУпАП).
Учасник
Який строк подачі скарги?
ЦПК
Скарги в АМКУ на рішення, дії і бездіяльність замовника подаються протягом 10 календарних днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав внаслідок бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. Звернення у ДАСУ, заява замовнику - не пізніше виконання договору про закупівлю.
СКАРГа В АМКУ ЩОДО ПЕРЕМОГИ УЧАСНИКА З ЧОРНОГО СПИСКУ
ЗВЕРНЕННЯ В ДАСУ ЩОДО ПЕРЕМОГИ УЧАСНИКА З ЧОРНОГО СПИСКУ
ЗАЯВа ЗАМОВНИКУ ЩОДО ПЕРЕМОГИ УЧАСНИКА З ЧОРНОГО СПИСКУ
Підробка документів учасниками
Цей злочин має місце, коли учасник подав у складі ТП довідку про те, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за змови на торгах, однак на дату складання такої довідки був у «чорному» списку, і станом на таку дату не було порушено провадження у господарській справі за позовом такого учасника до АМКУ.
Учасник:
У чому порушення?
ЦПК:
Відповідно до ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

Ч. 2: складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, - караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ч. 4: Використання завідомо підробленого документа - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
учасник:
Наприклад?
ЦПК:
Приклад 1
Учасника 20.04.2020 АМКУ вніс до «чорного» списку. 18.05.2020 цей учасник подав позов до господарського суду щодо скасування рішення АМКУ. 24.05.2020 господарський суд виніс ухвалу про залишення позову без руху через його недоліки. 25.05.2020 цей учасник у складі ТП на відкритих торгах подав довідку від 24.05.2020, у якій зазначив, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за змови на торгах. Лише 20.06.2020 господарським судом було порушено провадження у справі. Тобто, станом на момент подання ТП оспорюване рішення АМКУ не було зупинене, а подана учасником інформація у довідці – сфальшована.

Приклад 2
Учасника 20.04.2020 АМКУ вніс до «чорного» списку. 18.05.2020 цей учасник подав позов до господарського суду щодо скасування рішення АМКУ. 24.05.2020 господарський суд виніс ухвалу про початок провадження у справі. 25.05.2020 цей учасник у складі ТП на відкритих торгах подав довідку від 24.05.2020, у якій зазначив, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за змови на торгах. Тобто, станом на момент подання ТП оспорюване рішення АМКУ було зупинене, а подана учасником інформація у довідці – відповідала дійсності.
Учасник:
Який тип звернення?
ЦПК:
Заява, заява про злочин .
Учасник:
Який статус скаржника?
ЦПК:
Як учасник, так і не учасник закупівлі.
Учасник:
Куди та як оскаржувати?
ЦПК:
Замовник, Національна поліція.

Вказаний порядок оскарження стосується випадків підробки й інших документів ТП.
ЗАЯВа ПРО ЗЛОЧИН ЩОДО ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ
ЗАЯВа ЩОДО ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ЗАМОВНИКУ
КУДИ СКАРЖИТИСЬ, КОЛИ ВЖЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ?
У разі укладення договору про закупівлю до моменту його виконання, органами оскарження залишаються лише ДАСУ, Замовник та суд.

Укладення договору про закупівлю не позбавляє можливості звернутися до ДАСУ.

Варто звернутися до замовника з зверненням щодо описаних порушень та з вимогою розірвання договору про закупівлю.

Відповідно до положень ч. 24 ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі» право на оскарження не обмежує права суб'єкта оскарження звернення до суду без попереднього звернення до органу оскарження.

Також скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності у випадках, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі», у тому числі вимоги про відшкодування збитків суб'єкту оскарження внаслідок порушення цього Закону, розглядаються лише в судовому порядку.
Посібник підготоавано Центром протидії корупції за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» в межах ініціативи «Покращення умов ведення бізнесу через поліпшення доступу до ринку публічних закупівель».
Made on
Tilda