EN Знайдено! Шукаємо юриста для медичних проектів ЦПК

EN Необхідні уміння та навички: уміння працювати в команді; аналітичні навички; навики публічних виступів; ініціативність; уміння швидко та якісно виконувати поставлені завдання; уміння вести переговори та вирішувати конфліктні ситуації, відстоювати власну позицію.

Обов′язки:

 • Моніторинг та аналіз закупівельних процедур  та закупівельного циклу лікарських засобів та виробів медичного призначення, медичного обладнання, підготовка аналітичних матеріалів щодо типових порушень та зловживань, а також пропозицій щодо усунення проблем та застосування найкращих закупівельних практик;
 • Підготовка запитів, звернень, заяв до правоохоронних та контролюючих органів та суду щодо виявлених недоліків, зловживань  та порушень, інформація про які викладена в матеріалах журналістських розслідувань та за результатами власного аналізу;
 • Аналіз передбачених чинним законодавством процедур щодо виробництва, реєстрації та обігу лікарських засобів та медичних виробів, виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо їх усунення (в тому числі законопроектів та проектів інших нормативних актів), аналіз дотримання суб’єктами владних повноважень передбачених законодавством процедур та підготовка відповідних висновків та рекомендацій;
 • Аналіз внутрішніх процедур та процесів діяльності МОЗ та інших закладів у сфері охорони здоров’я та виявлення прогалин і недоліків, розробка пропозицій щодо їх усунення;
 • Аналіз законопроектів та проектів нормативно-правових актів у сфері медицини, підготовка юридичних висновків щодо результатів їх можливої імплементації, самостійна розробка таких проектів:
 • Проведення переговорів із представниками органів влади та закладів охорони здоров’я щодо імплементації пропозицій та рекомендацій розроблених ЦПК, вирішення виявлених проблем та недоліків:
 • Юридичний супровід медійних матеріалів та публікацій ЦПК у сфері медицини;
 • Підготовка аналітичних матеріалів, записок та звітів щодо роботи ЦПК у сфері медицини, виявлених проблем та недоліків;
 • Представництво організації в судах, органах державної влади в разі необхідності;

Зайнятість – повний робочий день.

Основні вимоги до кандидата:

 1. Вища юридична освіта ступеня магістра або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.
 2. Знання законодавства України у сферах:
 • запобігання та протидії корупції;
 • здійснення публічних закупівель;
 • кримінального права та процесу;доступу до публічної інформації;
  бюджетного, податкового, цивільного та корпоративного права.
 • Медицини (бажано)

Досвід роботи у сфері права не менше 4 років.  

Вітається наявність у кандидата адвокатської практики (свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю), вільне володіння англійською мовою, досвід роботи у сфері медицини та/або закупівель.

Зголошуйтеся на antac.ua @ gmail.com.

Share the vacancy

subscription

Get the AntAC's news first
By filling in this form, I agree to the terms&conditions Privacy Policy